Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu


Wydział Transportu Politechniki Śląskiej


zaprasza do wzięcia udziału

w

 

XV KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
SYSTEMY TRANSPORTOWE
TEORIA I PRAKTYKA

Katowice, 17-19 września 2018


Szczegóły o konferencji można znaleźć tutaj.


 

Department of Transport Systems and Traffic Engineering

 

Faculty of Transport Silesian University of Technology


invite to participate

in

 

15th SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE

TRANSPORT SYSTEMS

THEORY AND PRACTICE

Katowice, September 17-19, 2018


For more information please click here.